OSUSZANIE PODPOSADZKOWE – Gortatowo k/ Poznania

 

Nienależyte zabezpieczenie niewykończonej części dachu budynku przed opadami atmosferycznymi doprowadziło do zalania obiektu i wniknięcia dużych ilości wody w zamknięte warstwy izolacji pod posadzką.

 

 

Firma CONDENSA przystąpiła do prac osuszania natychmiast po zlikwidowaniu przyczyny zawilgocenia – położenia szczelnego przeszklonego dachu. Do osuszania obiektu dobrano odpowiedni zestaw pomp wysokociśnieniowych do odciągania wilgoci wraz z osuszaczem powietrza i cyrkulatorami. Prowadzone prace pozwoliły na szybkie pozbycie się zalegającej pod posadzką wody bez konieczności jej skuwania
i demontażu ogrzewania podłogowego

 Copyright © CONDENSA 2010

Strona główna | Metoda osuszania | Oferta | Zasady wynajmu | Pomiar wilgotności | Kontakt

-2019

Home | Osuszanie Wilgoći Budowlanej | Osuszanie po zalaniach | Osuszanie pod posadzką |Wynajem Osuszaczy |Kontakt