OSUSZANIE BUDYNKU PO ZALANIU – Poznań ul. Zakopiańska

 

Zalanie pomieszczeń najniższej kondygnacji budynku wskutek obfitych opadów atmosferycznych
i niewłaściwego zabezpieczenia kanalizacji przed przepływem zwrotnym wody. Znacznemu zawilgoceniu uległa posadzka oraz dolne części ścian. Woda z zalania poprzez szczeliny dylatacyjne dostała się także pod posadzkę. W celu uniknięcia dalszych szkód spowodowanych wilgocią obiekt wymagał niezwłocznego rozpoczęcia procesu osuszania.

 

 

 

Firma CONDENSA przystąpiła do realizacji prac natychmiast po otrzymaniu zlecenia i sporządzeniu kosztorysu dla ubezpieczalni. Do osuszenia pomieszczeń zastosowano osuszacze kondensacyjne
o odpowiedniej wydajności, wspomagające proces wentylatory podłogowe oraz urządzenia przeznaczone
do osuszania stref podposadzkowych. Podczas prowadzonych prac użyto specjalistycznych urządzeń
do demontażu płytek bez ich uszkodzenia. Odblokowało to możliwość odparowywania zalegającej pod nimi wilgoci i znacznie przyspieszyło proces osuszania.

 

 

Regularne pomiary wilgotności dawały gwarancję prawidłowo wykonywanej usługi. Na ich podstawie
po okresie 17 dni zakończono prace osuszania podposadzkowego, a po 25 dniach prace osuszania całego pomieszczenia.Copyright © CONDENSA 2010

Strona główna | Metoda osuszania | Oferta | Zasady wynajmu | Pomiar wilgotności | Kontakt

-2019

Home | Osuszanie Wilgoći Budowlanej | Osuszanie po zalaniach | Osuszanie pod posadzką |Wynajem Osuszaczy |Kontakt