Zalanie kamienicy - Poznań Stare Miasto

 

Zalanie pomieszczeń kamienicy na Starym Rynku w Poznaniu spowodowane nieszczelnością pokrycia dachowego. Znacznemu zawilgoceniu uległo większość murowanych elementów konstrukcyjnych obiektu. Zalegająca wilgoć zdążyła zniszczyć część podłóg oraz ściany i sufity z płyty kartonowo-gipsowej. W celu uniknięcia dalszych szkód spowodowanych wilgocią obiekt wymagał niezwłocznego rozpoczęcia procesu osuszania.


Po uprzednim usunięciu części zamokniętych i zniszczonych paneli podłogowych oraz płyt kartonowo-gipsowych do osuszenia pomieszczeń zastosowano osuszacze kondensacyjne o odpowiedniej wydajności oraz wspomagające proces wentylatory promieniowe. Na podstawie obserwacji
i przeprowadzonych rozmów oszacowano, że osuszacze powietrza w kulminacyjnym okresie prac osuszania kondensowały z jednego z pomieszczeń o powierzchni 40 m2 około 40 litrów wody na dobę przez cały miesiąc, co pokazuje jak ogromna ilość wody zalegała w murach.

 

Regularne pomiary wilgotności dawały gwarancję prawidłowo wykonywanej usługi. Na ich podstawie po okresie 45 dni zakończono prace osuszania. Jakość świadczonych usług została potwierdzona referencja wystawioną przez agencję zarządzającą nieruchomością.

 


Referencja


Copyright © CONDENSA 2010

Strona główna | Metoda osuszania | Oferta | Zasady wynajmu | Pomiar wilgotności | Kontakt

-2019

Home | Osuszanie Wilgoći Budowlanej | Osuszanie po zalaniach | Osuszanie pod posadzką |Wynajem Osuszaczy |Kontakt