Osuszanie stref izolacji – Osuszanie pod posadzką

Osuszanie stropodachów

 

W przypadku zalań budynków zdarza się iż dochodzi do wniknięcia dużych ilości wody pod posadzkę w strefę izolacji. Odparowanie zalegającej wody jest wtedy niemożliwe, takie materiały jak wykładzina czy płytki podłogowe nie pozwalają na naturalne osuszenie budynku. W takiej sytuacji jedynym sposobem na usunięcie problemu wilgoci jest osuszanie podposadzkowe.


 

Do osuszania warstw izolacji pod posadzką, jak i osuszania stropodachów wykorzystujemy nowoczesne  urządzenia produkcji Niemieckiej. Korzystając z naszych usług osuszania pomieszczeń możecie Państwo liczyć na sprawdzone i nowoczesne rozwiązania:

 

- Zdejmowanie płytek bez uszkodzenia!

Wiele firm konkurencyjnych wykonując usługę osuszania stref izolacji, przed wywierceniem otworów niszczy płytki podłogowe skuwając lub przewiercając się przez nie. Nasza firma stosuje technologię osuszania, dzięki której płytki nie są niszczone. Pozwala to oszczędzić Państwa czas i zminimalizować koszty.

 

 

 

 

 

- Skanowanie podłogi przed wywierceniem otworów nawiewowych

Przed wykonaniem otworów nawiewowych, skanujemy powierzchnie profesjonalnym skanerem podłogowym. Dzięki tej technologii nie występuje ryzyko uszkodzenia instalacji elektrycznej, przewodów wodno-kanalizacyjnych, jak również ogrzewania podłogowego.

 

 

 

- Monitorowanie i pomiary wilgotności procesu osuszania

Proces osuszania wymaga ciągłej kontroli, oraz systematycznych pomiarów wilgotności. Pozwala to skrócić czas osuszania do minimum, przez co urządzenia będą pracowały u Państwa tak długo jak będzie to konieczne.

 

 

 

- Bezinwazyjne pomiary wilgotności

Sprzęt jakim dysponujemy do pomiarów wilgotności, w sposób nieinwazyjny jest w stanie zmierzyć:

  • temperaturę i wilgotność względną powietrza w pomieszczeniu
  • wilgotność masową materiałów budowlanych: betonu, tynku, drewna,
  • punkt rosy

 

- Sporządzenie protokółu z prac osuszania

Na koniec każdej usługi wykonujemy szczegółowy protokół z przebiegu prac osuszania.  Protokół zawiera:

  • Opis stanu zalania
  • Opis przebiegu prac osuszania
  • Schemat/plan budynku z zaznaczonymi punktami pomiarów
  • Szczegółowe tabele z pomiarami wilgotności
  • Dokumentację fotograficzną
  • Kosztorys z wykonanych prac
  • Uwagi i zalecenia

 

Wyżej wymienione informacje są bardzo pomocne przy ubieganiu się o zwrot odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

 

- Osuszanie stref izolacji  – metoda osuszania

Dzięki naszej technologii osuszanie stref izolacji można przeprowadzić na dwa sposoby.

 

Osuszanie z wykorzystaniem nadciśnienia. Polega na wtłoczeniu przez nawiercone otwory suchego powietrza pod posadzkę pod wysokim ciśnieniem. Następnie wtłoczone suche powietrze pochłania wilgoć z  izolacji i uchodzi przez otwory dylatacyjne.

 

 

 

 

 

 

Druga możliwość to osuszanie podciśnieniem - metoda próżniowa. W tym przypadku cały proces osuszania strefy izolacji jest odwrotny. Suche powietrze z pomieszczenia dostaje się przez szczeliny dylatacyjne do zalanej warstwy izolacji. Następnie zawilgocone już powietrze zasysane jest przez kompresor i kierowane do separatora wody.

 

 

 

 

 

 

Cały proces osuszania warstw izolacji pod posadzką wspomagany jest osuszaczami kondensacyjnymi.

Aby zapewnić Państwu najwyższą jakość świadczonych usług, nasze urządzenia wyposażone są w filtry powietrza oraz tłumik redukujący poziom hałasu.

 

ZADZWOŃ : +48 530500439

Copyright © CONDENSA 2010

Strona główna | Metoda osuszania | Oferta | Zasady wynajmu | Pomiar wilgotności | Kontakt

-2019

Home | Osuszanie Wilgoći Budowlanej | Osuszanie po zalaniach | Osuszanie pod posadzką |Wynajem Osuszaczy |Kontakt