Osuszacze kondensacyjne
Urządzenia wykorzystujące tą metodę nazywane są osuszaczami kondensacyjnymi. Przy ciągłej pracy osuszacza dochodzi do stopniowej redukcji wilgotności w pomieszczeniu. Osuszone powietrze może natomiast posłużyć jako medium do osuszania materiałów i obiektów znajdujących się w nim, takich jak świeżo otynkowane ściany lub zalane pomieszczenia. Ważną zaletą tej metody oprócz bardzo efektywnego i równomiernego osuszania powietrza jest duża oszczędność energii, gdyż urządzenie pracuje w 100% na powietrzu obiegowym, jednocześnie stopniowo je ogrzewając.


Wilgotne powietrze jest zasysane z pomieszczenia dzięki działaniu wentylatora. Po przejściu przez filtr, który zatrzymuje cząsteczki pyłu i kurzu, zostaje schłodzone na powierzchni parownika, którego temperatura jest niższa od punktu rosy powodując wykraplanie się (kondensację) pary wodnej na jego ściankach. Wykroplona woda zbierana jest do tacy ociekowej, skąd trafia do zbiornika kondensatu znajdującego się w osuszaczu. Ochłodzone i osuszone powietrze przepływa następnie przez skraplacz, gdzie jest podgrzewane i jako suche wydmuchiwane z powrotem do pomieszczenia. Cały opisany wyżej proces możliwy jest dzięki sprężarkowemu układowi chłodniczemu, którego głównym elementem jest sprężarka. Jej działanie polega na sprężaniu i tłoczeniu czynnika chłodniczego po całym układzie. Dzięki przepływowi czynnika chłodniczego i poddaniu go różnym procesom możliwe jest oddanie ciepła powietrzu (skraplacz) lub odebranie ciepła powietrzu przez czynnik chłodzący (parownik). Temperatura powietrza wydmuchiwanego z osuszacza jest wyższa o 3-8 C od temperatury powietrza zassanego. Może to powodować wzrost ogólnej temperatury w pomieszczeniu i szybsze odparowywanie wody z mokrych ścian, podłóg itp..

Copyright © CONDENSA 2010

Strona główna | Metoda osuszania | Oferta | Zasady wynajmu | Pomiar wilgotności | Kontakt

-2019

Home | Osuszanie Wilgoći Budowlanej | Osuszanie po zalaniach | Osuszanie pod posadzką |Wynajem Osuszaczy |Kontakt