Nagrzewnice elektryczne
W celu wspomagania i skrócenia procesu osuszania wykorzystujemy także nagrzewnice elektryczne, które ogrzewają powietrze. Są łatwe w obsłudze i bezpieczne w zastosowaniu nawet w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Dzięki nim można utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniach.

Osuszanie za pomocą nagrzewnic polega na ogrzaniu powietrza wewnątrz pomieszczeń do temperatury kilkudziesięciu stopni, co powoduje wzmożone odparowywanie wilgoci z warstw powierzchniowych muru. Niestety, woda zmagazynowana w głębszych partiach muru podczas ogrzewania jego wierzchniej warstwy jest transportowana w głąb muru. W wyniku stosowania tej metody często uzyskuje się tylko pozorne osuszenie warstw położonych przy powierzchni ściany, bowiem po zakończeniu procesu suszenia i wyłączeniu nagrzewnic, część wilgoci przetransportowanej wcześniej w głąb muru wraca na powierzchnię. Głównie wyróżniamy 3 rodzaje nagrzewnic: elektryczne, olejowe i gazowe. Do osuszania wilgotnych pomieszczeń najlepszym rozwiązaniem są nagrzewnice elektryczne. Przy zastosowaniu nagrzewnic olejowych i gazowych dochodzi wręcz do podniesienia poziomu wilgotności w ogrzewanych nimi pomieszczeniach, co jest efektem ubocznym spalania paliwa. Tego typu nieskuteczne próby osuszania powodują wydłużenie czasu osuszania i tym samym niepotrzebne, spore koszty. Moc nagrzewnicy powinna być tak regulowana, by temperatura wewnątrz pomieszczenia nie przekraczała 35oC. Zbyt wysoka temperatura panująca wewnątrz pomieszczenia może wywołać zbyt duże ciśnienia pary wodnej w murach, co powoduje utratę właściwości konstrukcyjnych i skutkuje zniszczeniem budynku.

Copyright © CONDENSA 2010

Strona główna | Metoda osuszania | Oferta | Zasady wynajmu | Pomiar wilgotności | Kontakt

-2019

Home | Osuszanie Wilgoći Budowlanej | Osuszanie po zalaniach | Osuszanie pod posadzką |Wynajem Osuszaczy |Kontakt